Kalite ve Çevre Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz boya sektöründe, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun kaliteli ürünler üretmek ve bu amaca yönelik sürekli iyileştirme faaliyetleri ile maliyetleri düşürmek, yürürlükte bulunan çevre ve İSG ile ilgili mevzuat ve yasal şartlara uymaktır.

Firmamızın tüm çalışanları sektörümüzde çağdaş vizyon sahibi bir firma olabilmeyi ilke edinmiştir.

Bunun için,

Müşteri  ihtiyaçlarını zamanında ve doğru karşılamak,

Personelimizin eğitim seviyesini üst seviyede tutmak,

Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve kirliliği önleyici tedbirler almak,

Doğaya ve insana gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı yitirmemek

Önleyici tedbirler alarak işçi sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirmek,

Tüm çalışanlarımıza sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı görev olarak benimsetmek,

Kalite, çevre ve İSG yönetim sistemi şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileştirmeyi sağlamak firmamızın,  Kalite  ve Çevre Politikası ‘dır.