Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz boya sektöründe, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun kaliteli ürünler üretmek ve bu amaca yönelik sürekli iyileştirme faaliyetleri ile maliyetleri düşürmek, yürürlükte bulunan çevre ve İSG ile ilgili mevzuat ve yasal şartlara uymaktır.

Firmamızın tüm çalışanları sektörümüzde çağdaş vizyon sahibi bir firma olabilmeyi ilke edinmiştir.

Bunun için,

Müşteri  ihtiyaçlarını zamanında ve doğru karşılamak,

Personelimizin eğitim seviyesini üst seviyede tutmak,

Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve kirliliği önleyici tedbirler almak,

Doğaya ve insana gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı yitirmemek

Önleyici tedbirler alarak işçi sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirmek,

Tüm çalışanlarımıza sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı görev olarak benimsetmek,

Kalite, çevre ve İSG yönetim sistemi şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileştirmeyi sağlamak firmamızın,  Kalite  ve Çevre Politikası ‘dır.

Yasal Şartlara uygun , sağlıklı ,güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma ortamını ve kültürünü oluşturmak , sürekliliğini sağlamak ,başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Firmamız , sürekli olarak Kalite, Çevre ve İSG Yönetim   Sistemlerini   etkin bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder.

 

Kalite, Çevre ve İSG yönetim sisteminin kapsamı:

Entegre yönetim sisteminin sınırları ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan kapsam, bu el kitabında belirlenmiştir ve ilgili tarafların erişimine açık olması amacıyla, Teknomarin resmi web sitesinde duyurulmaktadır.

Kapsam belirlenirken, aşağıdakiler değerlendirilmiştir:

  1. İç ve dış hususlar,
  2. İlgili tarafların şartlarını,
  3. Kuruluşun, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlarını,
  4. Kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetlerini,
  5. Kuruluşun, kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yetki ve yeteneğini.
  • Firmamız ISO 9001:2015 standardının şartlarından belirtilen kapsam dahilinde uygulanabilir olanların tamamını,
  • ISO 14001:2015 standardının bütün şartlarını,

bütün faaliyetler, ürünler ve hizmetler için uygulamaktadır.

ISO 9001:2015 ve İSO 14001:2015 standardına uygunluk ancak, uygulanabilir olmayan olarak tayin edilen şartın, firmamızın ürün ve hizmetlerinin etkilenmemesi durumunda söylenebilir.

Kuruluşumuz, kapsamı belirlerken İç, Dış hususları, İlgili taraf şartları (Yasal, Diğer ve Müşteri Şartları) ve faaliyetlerimizi göz önünde bulundurarak ISO 45001:2018 standartının uygulanabilir olduğu değerlendirilen tüm maddelerini karşılayacak şekilde kapsamımız ’’ Ağırlıklı olarak yat ve sanayi boyaları üretimi’’ olarak belirlenmiştir.