Geçmişten Geleceğe Zehirli Boya Sistemleri
  • Geçmişten Geleceğe Zehirli Boya Sistemleri

    Milattan önceki çağlarda deniz taşıtlarının su altı kesimini deniz canlılarının yerleşiminden (fouling) korumak için çeşitli yöntemler kullanılırdı. Bazı medeniyetler teknelerin altını balmumu, zift ve asfalt karışımı ile kaplarken , diğer bazı medeniyetlerde teknelerin altının kurşun plakalar ile kaplandığı görülürdü. Yine ilk çağlarda kullanılan bir diğer karışım arsenik, kükürt ve yağ karışımı idi. Metal kaplamalar da teknelerin altında kullanılan yöntemlerdi. Romalılar ve Bizanslıların teknelerinin altını kurşun ile kapladıkları belirlenmiştir. Diğer bazı medeniyetler, teknelerin altını hayvan postları ile veya hayvan kılları ile ziftin karışımı bir madde ile kaplarlardı.

    17 Nisan 2015 , , , ,