TEKNOMARİN ile Yeniden Hayata Dönen Sandalın Öyküsü
  • TEKNOMARİN ile Yeniden Hayata Dönen Sandalın Öyküsü

    Blue Lagoon isimli sa ndal, Büyükçekmece’de balıkçı barınağı kayıkhanesinde bulunmuştur. Yaşı ve kesin tarihçesi tam olarak bilinmemekle birlikte, yaşının 50 veya üzeri olduğu tahmin edilmektedir. Kayıkhanedeki balıkçılar, sandalın eskiden rahmetli Barış Manço tarafından kullanıldığını söylemişlerdi. Yaptığımız araştırmalar sonucunda rahmetli Barış Manço’nun babasının Barış isimli bir
    sandalı olduğunu, Barış Manço’nun bu sandal ile Kadıköy-Moda civarında çokça gezdiğini ve Blue Lagoon isimli sandalın Barış sandalına çok benzediğini tespit ettik. Konu ile ilgili Barış Manço’nun oğulları ile irtibata geçtik, olumlu görüş bildirdiler ancak net bir sonuca varamadık.

    17 Nisan 2015 , , ,